22 De wijze beklimt de stad der geweldigen, en werpt de sterkte huns vertrouwens neder.