23 Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden.