25 De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.