31 Het paard wordt bereid tegen den dag des strijds; maar de overwinning is des HEEREN.