11 Die de reinheid des harten liefheeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning.