10 Drijf den spotter uit, en het gekijf zal weggaan, en het geschil met de schande zal ophouden.