2 Rijken en armen ontmoeten elkander; de HEERE heeft hen allen gemaakt.