4 Het loon der nederigheid, met de vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven.