25 Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.