8 Die onrecht zaait, zal moeite maaien; en de roede zijner verbolgenheid zal een einde nemen.