12 Begeef uw hart tot de tucht, en uw oren tot de redenen der wetenschap.