13 Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven.