16 En mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als uw lippen billijkheden spreken zullen.