15 Mijn zoon! zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja, ik.