20 Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters;