21 Want een zuiper en vraat zal arm worden; en de sluimering doet verscheurde klederen dragen