26 Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.