28 Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen.