6 Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen;