1 Zijt niet nijdig over de boze lieden, en laat u niet gelusten, om bij hen te zijn.