10 Vertoont gij u slap ten dage uwer benauwdheid, uw kracht is nauw.