9 De gedachte der dwaasheid is zonde; en een spotter is den mens een gruwel.