7 Alle wijsheid is voor den dwaze te hoog; hij zal in de poort zijn mond niet opendoen.