14 Een man, die zichzelven beroemt over een valse gift, is als wolken en wind, waar geen regen bij is.