15 Een overste wordt door lankmoedigheid overreed; en een zachte tong breekt het gebeente.