28 Een man, die zijn geest niet wederhouden kan, is een opengebrokene stad zonder muur.