6 Praal niet voor het aangezicht des konings, en sta niet in de plaats der groten;