13 De luiaard zegt: Er is een felle leeuw op den weg, een leeuw is op de straten.