16 De luiaard is wijzer in zijn ogen, dan zeven, die met rede antwoorden.