19 Alzo is een man, die zijn naaste bedriegt, en zegt: Jok ik er niet mede?