2 Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond; een onbekende, en niet uw lippen.