1 Beroem u niet over den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag zal baren.