11 Een rijk man is wijs in zijn ogen; maar de arme, die verstandig is, doorzoekt hem.