21 De aangezichten te kennen, is niet goed; want een man zal om een stuk broods overtreden.