23 Die een mens bestraft, zal achterna gunst vinden, meer dan die met de tong vleit.