25 Die grootmoedig is, verwekt gekijf; maar die op den HEERE vertrouwt, zal vet worden.