14 Een koning, die de armen in trouw recht doet, diens troon zal in eeuwigheid bevestigd worden.