16 Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer.