17 Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden vrede.