19 De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid.