25 Vrees niet voor haastigen schrik, noch voor de verwoesting der goddelozen, als zij komt.