26 Want de HEERE zal met uw hoop wezen, en Hij zal uw voet bewaren van gevangen te worden.