35 De wijzen zullen eer beerven; maar elkeen der zotten neemt schande op zich.