1 Hoort, gij kinderen! de tucht des vaders, en merkt op, om verstand te weten.