27 De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen.