26 De konijnen zijn een machteloos volk; nochtans stellen zij hun huis in den rotssteen.