3 En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend.