5 Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen.