18 Teth. Zij smaakt, dat haar koophandel goed is; haar lamp gaat des nachts niet uit.