23 Nun. Haar man is bekend in de poorten, als hij zit met de oudsten des lands.